Přišel čas změny

Přišel čas změny

Právě teď, uprostřed prosince, se začala valit mohutná vlna síly tsunami, která nemilosrdně, nevídanou silou a rychlostí blesku odráží vše, co vysíláme do okolí. Jako kdyby neviditelná síla přeřadila rychlost, a to rovnou o několik rychlostních stupňů. Veliké zrcadlo, které nám několik měsíců odráželo nás samé, se objevilo přímo proti nám.

  Hned po ránu vidím v příkopu převrácené auto na střechu po divoké noční jízdě. Ostatní řidiči se projevují zuřivými a zoufalými manévry, které mají původ ve vnitřním silném tlaku, jenž se z nich nekontrolovaně valí ven. Řádky médií se zaplňují vzájemnou nenávistí a strachem. Ti, kteří byli ještě včera spojenci, dnes bojují proti sobě s násobnou vervou a zlobou. Již přestala platit veškerá pravidla vzájemného respektu a pochopení. Ostatním je tvrdě a bez skrupulí vnucována jediná pravda. To, co bylo ještě včera považováno za nepřípustné, je dnes dovoleno a všechny hranice etiky padají. Lidé hledí jeden na druhého zlostně, jejich pohledy jsou plné strachu, zloby a nenávisti. Hovoří náhle se sebou překotně a s těžko kontrolovaným důrazem. Rozhlížejí se vyděšeně kolem. Jako mladí vojáci v první bitvě, kteří poprvé vidí kolem sebe, jak umírají jejich kamarádi. Náhle jsou uvrženi do sítě, které se mnozí léta pochechtávali, a najednou zjišťují, že z ní nemohou ven. Možná jim právě teď dochází, že nastala doba skutečné apokalypsy.

Není tak rychlá, silná a ničivá, jak ji líčili věrozvěsti konců světa, ale její důsledky mohou být pro mnohé drtivé. Drtivé pro ty, kteří stále ještě odmítají připustit, že jsou to oni sami a jejich tvorba, kdo je stále silněji tlačí k zemi. Pro ty, kteří v sobě stále nenašli dostatek pokory a jejichž ega jim nedovolí přijmout vše, co nás obklopuje takové, jaké to je.  Mnohonásobnou silou se nám nyní bude vracet jakýkoliv náznak nepřijetí, zatímco totální chaos v našem okolí ho z nás bude nekompromisně dolovat.

I když to vůbec nebude jednoduché, je třeba přijmout, že se jedná o věrný výsledek naší tvorby. Všechny mírnější stupně tlaku jsme totiž povětšinou bohorovně ignorovali a odmítali uvěřit tomu, že může být hůř.

Přesto, že situace vypadá bezvýchodně, máme nástroje, jak proplout divokou vodou v relativně suchém tričku a dokonce, jak nastalou bouři využít pro svoji tvorbu. Jak již bylo mnohokrát psáno, je potřeba, abychom své vibrace, zejména s pomocí vysokovibračních superfoods, pozvedli nad onen bouřlivý kotel a začali plynout s proudem své duše. Bez přijetí této jediné správné cesty to už teď doopravdy nepůjde. O tom jsme se nakonec v posledních dnech mohli sami, a to doopravdy již za pomoci velmi tvrdých „výchovných“ facek, přesvědčit.

Takže, buď si budeme trvat na svém a budeme smeteni, anebo se necháme unášet proudem své duše a budeme šťastni.

Myslím, že volba je jasná. Jen se k ní odhodlat. A právě probíhající apokalypsa nám pomáhá se rozhodnout. Budiž jí za to dík.

Radek z webu www.optimalista.cz