Pochopení- nevědomého ega

Pochopení- nevědomého ega


Jaký druh chování spouští tento program?

  • Vyplavuje vztek, agresi a posměch.
  • Neústupnost, netrpělivost a nesoustředěnost.
  • Nevděčnost a neustálá nespokojenost.
  • Nepochopení, nepřijetí a nevnímámí potřeb ostatních.
  • Žárlivost a majetnické chování.
  • Touha úspěchu, po majetku, moci a slávě.
  • Povýšenost, pokřivená spravedlnost, touha manipulovat a cíleně ubližovat ostatním. 

Ego v nevědomí je jako tento hrad při západu slunce. Hrdý, nedostupný a povýšený.

Má potřebu se odlišit a být výjimečný. Všechny zastíní a nehodlá udělat kompromis. Učí se vztahy tím, že je tolik na očích. Jeho nepřijetí a nepochopení ho vede k stále většímu boji se sebou samým.

Druhý vědomý pohled: Jeho odlišnost je zcela v pořádku. Je-li si vědom své odlišnosti a s pokorou přijímá i menší domy, které do krajiny také patří. Je-li pokorný a současně užívá svou jedinečnost ku prospěchu všem. Je si vědom své síly, ale nemá potřebu ji užívat. Ví kolik energie ho stálo jeho vlastní sebevyjádření a nemá důvod se svou energií zacházet neuctivě. Váží si sebe i celé krajiny. Stále je výjimečný, ale sám se za výjimečného nepovažuje. Je si vědom sebe a svého života. Přistupuje zodpovědně ke svým základům a stojí tam, kde má být. Nehledá jiné místo, neboť je sám se sebou spokojen. 

Nacházím znovu svou ztracenou sílu a energii. Uvědomuji si, že vítěz není ten, kdo bojuje s ostatními a vyhraje, ale ten, kdo zvítězí nad vlastním egem a pocitem ublížení. Každý, kdo přijme vlastní porážku a pokoření.

Teď a tady přijímám své ego a pocit ublížení. Pravdivě nahlížím na sebe a svou osobnost. Propojuji se svou duší a dávám jí prostor k vlastnímu sebevyjádření.  

Tina Hartmannová – Mentální kouč

 

#Biopotraviny #Bezlepku #Celozrnnéprodukty #Ecodrogerie #Přírodníkosmetika #Vitamíny #Drahékameny #Šperky #Šungit
Večerní online kurzy a semináře