Pyramida vědomí

Pyramida vědomí

Proč je pro náš šťastný život nezbytné, abychom se vydali po cestě až na vrchol pyramidy?

Protože žití v jejích spodních vrstvách Vám neumožňuje využít plně potenciál nových energií.

Spodní vrstvy jsou navíc plné strachů, zášti, nepochopení a bojů všeho druhu. Cestou směrem nahoru se naučíte žít bez vzteku, strachu, pocitů oběti a nepochopení a tyto vlastnosti nahradíte bezpodmínečnou láskou, vírou, pokorou a vděčností.

Pokud dojdete až na vrchol, otevře se Vám nový život a nádherná cesta Vaší duše, podporovaná “Duchem” ve hmotě. 

Večerní online kurzy pro posun duše