Ranní káva 21.2.2021 aneb energie dne!

Ranní káva 21.2.2021 aneb energie dne!

Ranní káva s Tínkou a Radkem

Povídání s Tínkou a Radkem o všem možném.

Jistě jste si všimli, že se na planetě začínají věci velmi rychle měnit. Probíhá tzv. celoplanetární proces změny. 

Jak se tento proces projevuje právě dnes? 

Princip transformace, princip evoluce!

Prosíme vás o sdílení našich příspěvků! Je to ta nejmenší energie, kterou do celého procesu evoluce můžete vložit vy sami a podpořit tak naši další tvorbu! Sledujte a podporujte náš záměr nejen na FB a Instagramu. Děkujeme!

Energie dnešního dne 21.2.2021 

Dnešní den proudí velmi silně pochopení procesu přeměny naší planety a její projev.

Ve zkratce – lidé začínají chápat, že to, co se okolo nás právě teď děje, není jen tak a že pandemie i její následky jsou více než jen to! Začíná vám to vrtat hlavou, že?

Můj pohled na události posledního období je následující:

Všechny události vyvolávají pocit nesvobody, strach a omezení. Berou nám vlastní identitu!

 • Vnímám to tak, že všechny tyto pocity jsou součástí starého paradigmatu a také ezoteriky, kde je zvykem odpouštět si, a to na základě vlastních pocitů viny, místo toho abychom přijali realitu sebe samých i toho, co nás obklopuje! Povšimněme si, že tyto pocity viny jsou analogií k principu “dědičného hříchu” , který je šířen náboženskou ideologií.
 • Ve starém systému se bojuje s matrixem, namísto toho, abychom ho přijali a využili naplno možnosti, které nám sám poskytuje a mohli si vytvořit vlastní svobodný životní prostor! Především se jedná o vlastní bydlení s přístupem k zemědělské půdě a k vlastnímu zdroji vody.
 • V této hře se totiž, jak je zřejmé, hraje o životně důležité prvky, které nám dodávají životní energii. Voda, vzduch, oheň a země (půda). Systém se nás od nich snaží odpojit. Voda- snaha o vyvlastnění vodních zdrojů. Oheň – regulace topných zdrojů. Vzduch- roušky (raději co nejvíce vrstev přes sebe :-)). Země- snaha o přesun obyvatel do měst, regulace v zemědělství, podpora pěstování nevhodných plodin, půdní fondy apod.
 • Stejně tak strach! Pokud ho přijmeme a naučíme se s ním pracovat a ovládat ho, místo toho, aby ovládal on nás, pak se stáváme svobodnými.
 • I veškerá omezení jsou součástí ezomatrix sítě, která nás stále udržovala v pocitu oběti a vytvářela rozdíly mezi “světlem a tmou”, čímž vytvářela boj, který po staletí udržuje naši planetu v nesvobodě! Současně oba protivníky připravuje o energii a oni poté nejsou schopni soustředit se na sebe a svůj vlastní rozvoj. 
 • Nesvoboda? Ukazuje nám naše omezení a mantinely, které jsme v sobě měli. Jak se známo, tvoříme si život svými myšlenkami, tudíž to, na co myslím, si okamžitě tvořím! Myslím-li na omezení, tvořím si zase jen omezení. Myslím-li na to, že mohu cokoliv a že mohu být svobodný, pak se to také děje! 
 • A ukradená identita? Ta nám naopak ukazuje, že je potřeba se vydat jinou cestou. Hledat způsoby, jak se vymanit ze starých omezení a stát se vědomou bytostí! Naučit se žít v tomto světě! Bez pocitů strachu a hranic a současně si vytvořit novou osobnost na zcela svobodných stavebních kamenech, tedy principech nové doby!

Planetární proces, který již začal a je v plném proudu, nám dává možnost evoluce v případě, že ho pochopíme! Není to trest, ale příležitost k vlastnímu sebepoznání! Je to možnost, jak se stát vědomou a vyspělou bytostí, která překročila dosavadní hranice paradigmatu! Jde žít jinak. My jsme toho živoucím důkazem! 


Podpořili jsme tvůj záměr? Ano?

Podpoř i ty náš záměr tvořit i nadále to, co je potřebné!

 • Poskytnutím finančního daru na transparentní účet.
 • Menším podílem z prodeje výrobků a služeb, které nabízíte.
 • Nákupem materiálu potřebného pro výstavbu centra a jeho vybavení.
 • Poskytnutím služeb pro realizaci projektu.
 • Zprostředkováním bezplatného prostoru pro propagaci a šířením povědomí o naší činnosti, aktivitách a cílech našeho spolku.