Ranní káva #8 (10.6.2020)

Ranní káva #8 (10.6.2020)

 
Dnešní povídání (viz níže) o aktuálních energiích, jak je prožíváme my. Dnes zpracováváme tyto energie: ego a sebevyjádření, úspěch a kariéra, konkurence a spolupráce, vědomí a transformace, a také přirozený projev duše ve vztazích. A pozor! Zpracovávání probíhá ve dvou úrovních: ve vztahu k sobě samému a dále pak v rodinných vztazích.
Poznámka pod čarou: Vnímáte-li informace, které přicházejí a současně s nimi i člověka, který tyto informace předává, jako konkurenta, pak je potřeba procítit si záměr vaší duše a změnit úhel pohledu. Otevřít se vědomí, že všechno co přichází, má svůj význam a přichází skrze toho, kdo je vybrán a připraven. Připraven sdělit tyto informace s energií lásky. Bez boje, konkurence, nepochopení a bez ega. Pouze v rámci vlastního projevu duše, a to bez záměru a bez manipulace. Toto poselství společné duše předávám, jak mi právě teď přichází. Vaše Tínka 

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Horké novinky na webu

Princip životní energie

Určitě to znáte. Sedíte doma vycucaní jak citrón a tupě zíráte na bednu. Děti zlobí a vy chcete mít alespoň chvilku klidu, protože máte pocit,

Read More »

Vítám “Tě”, jsem Apolínek

a pomáhám předčasně narozeným dětem a jejich rodinám.

Mým úkolem je rozvíjení aktivit na podporu zdravotnických zařízení, specializovaných na pomoc předčasně narozeným dětem a na podporu předčasně narozených dětí a jejich rodin.