Respekt k energii- mantra nové doby!

Respekt k energii- mantra nové doby!

 

Dokážeme v sobě ještě najít dostatek nadhledu a uvědomit si, čeho se navzájem na sobě dopouštíme? Dokážeme si připustit, že většina z nás zaměřuje svoji pozornost jinam než na sebe? Že vstupujeme jiným bytostem do jejich energií, aniž bychom k tomu měli souhlas? A že se jedná o hrubé energetické útoky?

Jednou ze základních zásad nové doby je respekt k energiím jiného. A jakékoliv prolomení této zásady bude mít na narušitele čím dál nepříznivější dopady.

Asi nikoho nepřekvapí, že pokud někdo vnikne bez souhlasu majitele do cizího bytu a chová se tam jako doma, bude náležitým způsobem potrestán.

Málokdo si ale uvědomí, že naprosto stejně se chová ten, kdo bez souhlasu dotčené bytosti vniká do jejího energetického pole.

„Počkej, já se ti na něj kouknu“, praví bez uzardění zkušený velmistr a ohromuje klienta svými jasnozřivými schopnostmi.

„Podívám se, co si o tom myslí ta a ta“, pomyslí si žena znalá práce s energiemi a bez skrupulí „potají“ navnímává energie její kolegyně.

A co planeta Země? „Pomůžeme jí, chudince. A nejlépe tím, že jí vnutíme to, co si myslíme, že je pro ni (ve skutečnosti však pro nás!) dobré.“

„Včera večer jsem se ti koukla na čakry! Máš dvojku a trojku zablokovanou, tak jsem si s nimi trochu pohrála“. Praví užaslému klientovi zkušená léčitelka.

Shora uvedené příklady bohužel nejsou výmyslem, ale skutečnými příklady ze života.

Jak to, že dokážeme na jedné straně pochopit, proč je zlem krádež, fyzický útok, pomluva a závist, na druhé straně si nedokážeme připustit, že totéž platí pro rovinu energetickou?

Že nás přitom není vidět?

Tak zaprvé to není argument a za druhé to není pravda. Že, ženo se slzou na čele?

Že to myslíme dobře?

Už vidím majitele bytu jásajícího nad tím, že mu někdo bez jeho vědomí přestavěl nábytek podle svého. A že mu jen tak mimoděk prolustroval šuplíky s korespondencí a lékařskými zprávami.

A co planeta? Není přece nic ušlechtilejšího, než jí pomáhat?

Zkusme si představit mocnou bytost, vybavenou obrovskou silou, neomezenými možnostmi a nevídanými schopnostmi, které parta samozvaných zachránců neustále svazuje ruce a brání jí v tom, aby mohla využít svůj neomezený potenciál.

Pokud budeme chtít úspěšně vkročit a setrvat v Nové Zemi, budeme se muset tohoto zlozvyku zbavit. Neboť jednou z neporušitelných manter nové doby je RESPEKT. Absolutní respekt k energii sebe samých, absolutní respekt k energiím jiných.

A kdo ho v sobě nenajde, stvoří si přesně to, co si stvoří každý agresor.

Radek z webu www.optimalista.cz

Čisté tělo, čistá duše! Raw Superfoods

Potraviny, které jsou nejzdravější a nejprospěšnější na této planetě. Potraviny, které jsou plné vitamínů a antioxidantů. Potraviny, které nemají žádná “ale”. Potraviny, které zkvalitní a prodlouží váš život. Nejlepší životní investice je vždy do našeho zdraví!