Poselství k novoluní ve Vahách, intuitívní pohled na měsíc

Poselství k novoluní ve Vahách, intuitívní pohled na měsíc

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Skype
Email

Toto novoluní bude velmi silné a záleží na tom, jak jeho energii uchopíme. Buď nás vynese vzhůru, anebo nás čeká ostrý pád. 

Je důležité neustále hledět do své duše. Snažit se být si vědom svých „nedostatků“ a přijímat je. Pokusit se otočit pohled na nás samotné a brát své „chyby“ jako příležitost k hlubokému sebepoznání a ne jako zátěž. 

Tíhu svých pocitů si vytváříme sami svým nepřijetím. Měli bychom se naučit pracovat se svými emocemi do hloubky a vnímat je. Nenechat myšlenky, aby nás ovládaly. Dovolit si smutek, strach i vztek. Někdy stačí jen pouhé přijetí této energie a všechno, co v tu chvíli cítíme, se začne okamžitě rozpouštět.

Transformační vlny, Programy mysli, které budou o tomto novu proudit!


Transformačních vlny

  1. Vztahy a rodina, včetně vztahu k sobě samým a hlavně vztah k dětem
  2. Duchovní posun na vyšší úroveň vědomí. Přijetí vs. nepřijetí.
  3. Čekají nás důležitá rozhodnutí a cesta do hlubin naší duše.


Programy mysli

  1. Nepochopení
  2. Nepřijetí / vnitřní boj
  3. Strach 
  4. Pocit nesvobody
  5. Závislosti

Hledáme sebe a svou jedinečnost. Hledáme vlastní sebevyjádření. Hledáme lásku a partnerství. Někdy je potřeba se na chvíli zastavit a být vděčni za to, že vůbec můžeme žít a že díky tomu máme neomezené možnosti tvorby. Jakmile si tuto skutečnost uvědomíme, pochopíme sílu svých myšlenek a  svých pocitů. Pokud nám něco nevyhovuje, máme kdykoliv možnost tento fakt změnit. Stačí se jen rozhodnout!

Představte si, že stojíme na křižovatce svého osudu a můžeme si zvolit, kudy se vydáme. Jakmile učiníme toto rozhodnutí, je potřebné přijmout všechny změny, které s tím souvisí. Zjistíme-li, že jsme si zvolili špatnou cestu, můžeme své rozhodnutí kdykoliv změnit! V přítomném okamžiku dostáváme každou vteřinu možnost změnit směr naší cesty, zvolit si s kým tuto cestu nastoupím a jak dlouho na ní setrvám. Nejsme omezeni ničím! Tedy pokud se my sami vnitřním bojem se svými pocity, situacemi a chováním, na této cestě životem nezastavíme!

Takže, kudy se v tuto chvíli vydáš? a s kým?

Nabídka večerních online kurzů