Poselství k novoluní ve Vahách, intuitívní pohled na měsíc

Poselství k novoluní ve Vahách, intuitívní pohled na měsíc

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype
Share on email
Email

Toto novoluní bude velmi silné a záleží na tom, jak jeho energii uchopíme. Buď nás vynese vzhůru, anebo nás čeká ostrý pád. 

Je důležité neustále hledět do své duše. Snažit se být si vědom svých “nedostatků” a přijímat je. Pokusit se otočit pohled na nás samotné a brát své “chyby” jako příležitost k hlubokému sebepoznání a ne jako zátěž. 

Tíhu svých pocitů si vytváříme sami svým nepřijetím. Měli bychom se naučit pracovat se svými emocemi do hloubky a vnímat je. Nenechat myšlenky, aby nás ovládaly. Dovolit si smutek, strach i vztek. Někdy stačí jen pouhé přijetí této energie a všechno, co v tu chvíli cítíme, se začne okamžitě rozpouštět.

Transformační vlny, Programy mysli, které budou o tomto novu proudit!


Transformačních vlny

  1. Vztahy a rodina, včetně vztahu k sobě samým a hlavně vztah k dětem
  2. Duchovní posun na vyšší úroveň vědomí. Přijetí vs. nepřijetí.
  3. Čekají nás důležitá rozhodnutí a cesta do hlubin naší duše.


Programy mysli

  1. Nepochopení
  2. Nepřijetí / vnitřní boj
  3. Strach 
  4. Pocit nesvobody
  5. Závislosti

Hledáme sebe a svou jedinečnost. Hledáme vlastní sebevyjádření. Hledáme lásku a partnerství. Někdy je potřeba se na chvíli zastavit a být vděčni za to, že vůbec můžeme žít a že díky tomu máme neomezené možnosti tvorby. Jakmile si tuto skutečnost uvědomíme, pochopíme sílu svých myšlenek a  svých pocitů. Pokud nám něco nevyhovuje, máme kdykoliv možnost tento fakt změnit. Stačí se jen rozhodnout!

Představte si, že stojíme na křižovatce svého osudu a můžeme si zvolit, kudy se vydáme. Jakmile učiníme toto rozhodnutí, je potřebné přijmout všechny změny, které s tím souvisí. Zjistíme-li, že jsme si zvolili špatnou cestu, můžeme své rozhodnutí kdykoliv změnit! V přítomném okamžiku dostáváme každou vteřinu možnost změnit směr naší cesty, zvolit si s kým tuto cestu nastoupím a jak dlouho na ní setrvám. Nejsme omezeni ničím! Tedy pokud se my sami vnitřním bojem se svými pocity, situacemi a chováním, na této cestě životem nezastavíme!

Takže, kudy se v tuto chvíli vydáš? a s kým?

Nabídka večerních online kurzů