Rozdíl mezi klasickou a intuitivní masáží!

Rozdíl mezi klasickou a intuitivní masáží!


Intuice je nejsilnější nástroj pro změnu!

Intuitivní masáž

Tato technika má jen samé “PRO”. Pokud masáž provádí člověk, který má silné vnímání a dokáže se naladit na vaše tělo i vaše energie, neexistuje silnější nástroj pro posun v životě. Energetické bloky, které se projevují již na fyzickém těle, jsou nejčastější příčinou bolestí a ne-mocí. 

  • Není to naučený dotek, ale intuitivně zacílená energetická i fyzická pomoc
  • Okamžité uvolnění bloků, které způsobí, že se uvolní tělo a současně i stagnují energie! Zde nastává velký posun v tvorbě!
  • Aromaterapie se volí na míru klienta
  • Používáme naši originální autorskou relaxační hudbu s cílenou meditací na dané téma
  • Na rozdíl od klasické masáže nepůsobí pouze na úrovni fyzického těla, ale pomáhá odstranit bloky, které fyzickým obtížím předcházejí
  • A navíc lze Energy Therapy provádět i na dálku. Terapeut se klienta fyzicky nemusí vůbec dotknout! Klient si, pokud to tak cítí, nakoupí aromaterapeutické pomůcky dle doporučení a terapie může začít!

Tina Energy® Záruka energie

V mé intuitivní službě s názvem Energy Therapy se snoubí znalosti z oborů aromaterapie, muzikoterapie a colorterapie s jedinečným intuitivním dotykem a profesní kvalifikací v oboru sportovní masér. 


Jedinečné služby na míru naladěné individuálně skrze jasnozřivost

Tyto autoterapie se dají zaměřit zvlášť na každou oblast života anebo určité životní téma. Můžeme pomocí terapie rozvinout vaši osobnost, posunout vás v určité oblasti, pokud dlouho stagnujete, anebo ji použít k harmonizaci životní síly a energie.

Používám svou jasnozřivost v reálném životě a propojuji své schopnosti a své znalosti do jednoho celku. Tímto propojením vznikají  jedinečné služby, které jsou velmi silným individuálním nástrojem pro váš spokojený život!