Shrnutí energií v týdnu od 10. do 15. ledna

Shrnutí energií v týdnu od 10. do 15. ledna

Nejdůležitější událostí právě končícího lednového týdne je počátek proudění energie „energetické bezdlužnosti“, jehož vyústěním je praktické fungování „zákona okamžité karmy“ ve všech úrovních vědomí. Tato energie začala proudit v pondělí 10. ledna kolem 8.45 hodin a spustila sérii událostí, které budou lidstvu v na úrovni širokých mas přinášet pochopení a následný vzestup vědomí. Od této chvíle již není možný odvod energií, plagiátorství, manipulace apod. bez okamžité odezvy. Bude proto krásně vidět lež, manipulaci a další způsoby, jak viditelně i skrytě odčerpávat druhému energii. Tím se vytvoří široký prostor pro naše pochopení v co nejširší možné míře.

Aby byla připravena půda pro plné působení této energie a my mohli pochopit, co se kolem nás děje, následovaly vlny energií, které naše vnímání připravovaly na to, až se běh událostí vyplývající ze „zákona okamžité karmy“, naplno rozvine. Byly to vlny “radosti a pochopení životní energie” a „poznání v extrému“. Obě nás vedou k pochopení, jaký význam má pro nás naše životní energie a informace o tom, jakým způsobem je nám odčerpávána. Současně stoupá tlak na otevření vědomí těch, kteří jsou již na to posun připraveni.

V realitě se tato vlna projevuje prudkým nárůstem zcela protichůdných a vzájemně si odporujících informací, které se objevují ve veřejném prostoru, kdy roboticky strojové informace podporující ty nejtvrdší postoje k lidské svobodě se dostávají stále více do příkrého rozporu s informacemi, které nejsou vytvářeny tímto robotickým centrem. Jako kdyby robot tlačil podle jakéhosi původního programu bez ohledu na to, co se děje kolem něj. Této umělé inteligenci je tak novými zjištěními nastavováno nemilosrdné zrcadlo.

Přesné znění vize v živém vysílání z 9.1.2022 viz níže …

Nyní se pojďme podívat na události, jimiž k nám v posledním týdnu promlouvala příroda. Níže popsané události by mohly navazovat na vize, o nichž Tínka mluvila minulý týden v živém streamu z 9. ledna 2022. Tehdy mj. viděla dva víry energie na území Severní Ameriky. Jeden vpravo v horní části cca v 1/3 pobřeží (pravděpodobně jihovýchod Kanady nebo severovýchod USA – viz článek z 9.1 v souvislosti s požárem mrakodrapu), druhý vír pod tímto vírem kdesi dole uprostřed. Další z vírů pak viděla poblíž Austrálie kdesi u východního pobřeží zhruba uprostřed. K tomu připojujeme dva odkazy na články a videa, které by mohly mít naplněním obou vizí. Jaké vzkazy by příroda mohla prostřednictvím těchto událostí poslat, nechť si každý udělá sám…

  1. https://www.novinky.cz/….cz
  2. https://www.novinky.cz/…049

 

Radek z webu www.optimalista.cz