Síla nového světa uvnitř nás samých!

Síla nového světa uvnitř nás samých!

Síla nového světa uvnitř nás samých v Mp3 s vloženou energií duše

Každý jsme v jiném úseku cesty. Pokud cyklíme, nápadně se nám vrací stejné zážitky, stejné pohledy, stejní lidé a stejné výsledky, pokud jsme našli sílu z cyklu odejít, kráčíme konečně vpřed.

Vidíme dva různé světy. Oba se proměňují. Ve světě cyklů se boxerský ring stále více proměňuje ve wrestlingovou arénu. Je stále brutálnější, tvrdší, zápasníci ztrácejí poslední zábrany a užívají veškerých prostředků k prosazení vlastního ega a svých cílů. Už ani nepředstírají, že dodržují nějaká pravidla. Ústava, zákony a dnes již téměř vysmívaná pravidla slušnosti a korektnosti se stávají pouhými překážkami, bránícími dosažení vlastních (nebo i cizích mocných) cílů. Heslo „Tref jak umíš!!!“, se stává těžištěm komunikace mezi člověkem a člověkem a stále častěji i mezi robotem a člověkem.

Druhý z paralelně existujících světů právě nabírá duhovou barvu. Je si vědom své vnitřní síly. Učí se nesoudit, učí se mít rád sám sebe a plně spoléhat na svou vlastní sílu. Už se nenechá rozptylovat a nevynakládá svou životní sílu na cokoliv jiného, než na svou vlastní tvorbu. Ví, že tajemství jeho síly není v odmítání, ale v přijetí. I v přijetí těch, kteří se právě nachází na jiném herním políčku a v jiném světě. Už se naučil respektovat, že je to jejich cesta a jejich políčko, z něhož ani nemohou mít jiný pohled na svět, než ten, který právě mají. A je to tak správně. Nový svět se však již naučil, že se v žádném případě nenechá připravit o energii, natož aby se nechal svést z cesty. Na to už je příliš silný!!! A každým dnem dál neskutečně sílí. Sílí tak mocně, že na tom starém světě jsou patrné trhliny, kterých každým dnem, ba dokonce každou hodinou, přibývá. Jeho pád je nevyhnutelný.

Je to však tentýž svět, jen jiným pohledem.

Ve kterém světě realizuješ svou energii?

Radek z webu www.optimalista.cz

Novinka
Tina Energy®

Co nám dává hlíva ústřičná?

Hlíva ústřičná a čaga jsou houby s obrovskou životní silou a vysokou vibrací. Mají velmi silnou energii, kterou nám pomáhají „navibrovat“ se do „vysokých

Číst více »