Svět se mění a my zůstáváme

Svět se mění a my zůstáváme

Je to už pár let, co jsem se vydala na svou cestu transformace. Čekala jsem na zázrak a on samozřejmě přišel. Věděla jsem, co se bude dít i jak se to uděje. Věděla jsem o nemoci, která přijde, i o tom, co se díky tomu o chování nás samých dozvíme. Tenkrát i teď.

Věřím, že doba pokročila a nyní budeme všichni společně ochotni naslouchat hlasu své duše!

Když jsem se o tom, co cítím, zmínila v roce 2016 a následně pak v roce 2017, nikdo mi nebyl ochoten naslouchat. Tenkrát byla změna myšlení a vnímání energií velmi nepopulární. (To je ostatně stále!) Ale teď se v mainstreamových mediích přetiskují články “renomovaných” vědem a rodí se jako houby po dešti 🙂 Není v nich nic, jen popis situací, které jsou již zřejmé. “Zřejmě” jsme si ještě nevšimli, že náš svět prochází transformací, tedy kolektivní změnou, stejně jako kdysi my!

Je velká škoda, že skutečné vědmy (vědma od slova vědění a vědomí) našinec ignoruje! Jsme v pochopení kolektivního dění o čtyři roky napřed. Procesem, kterým právě teď prochází naše planeta, jsme prošli již dávno. Jenže tvrzení, že transformace spočívá ve skutečné a reálné změně našeho chování a přístupu k naší planetě je tak nepopulární, že tuto skutečnost raději většina lidí ignoruje. 

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč přišla pandemie? Proč nám politici vzali svobodu? Nebo nad samotným tématem zdraví? Proč máme pocit, že to, co se děje je výsledek politických bitev a ani na chvíli se nepodíváme na tuto situaci skrze svou duši?

Ze své zkušenosti vím, že každá situace, která se mě více, či méně dotýká, má svůj důvod a přichází proto, abych pochopila její poselství. Proč tedy nechceme uznat, že na kolektivním dění má každý jednotlivec svůj podíl “tvorby”?

My jako jedinci i jako společnost si tvoříme svůj život sami a svým vyzařováním, tedy svou energií, jsme každý jeden z nás součástí velké celoplanetární skládačky. Je to jako puzzle. Každý jeden z nás je jeden “puclík”, dohromady jsme jedna velká skládanka a vyzařujeme jednotnou energii! 

Každý z nás by si měl uvědomit, že naše energie je naše zodpovědnost a být si vědom faktu, že pokud mám své energie v nepořádku, ovlivňuji tím i další jedince, potažmo celou planetu! 

Jenomže to bychom nesměli být tak laxní k energiím. Energii duše, tedy naši životní energii, máme všichni. Na tom bychom se shodli, že? Snad jsme si vědomi, že náš život je buď plný elánu a energie, anebo jsme vyčerpaní a tudíž bez energie!? 

Rok 2021 je dle mého pohledu na kolektivní skládanku (tedy kolektivní vyzařování) o nové a zcela vědomé cestě právě k nalezení naší životní energie. A o cestě za poznáním, co mou životní sílu, ať už negativně, či pozitivně, ovlivňuje! Je o pochopení, že naše životní energie (zdraví) je naší prioritou a že přímo úměrně souvisí s naším bytím na této planetě a současně, že je potřebné změnit náš přístup k sobě samým a přístup k našemu domovu (tedy Zemi). Naše minulé chování (tedy následky našeho chování) nás jako kolektiv dostalo až sem. Laxní přístup k naší životní energii a současně i k životní energii planety a respektu k ní (tedy k ekologii). Neschopnost zajímat se o to, co nám škodí a nepochopení naší existence nás dohnalo až k vlastní sebedestrukci jak na osobní, tak i na kolektivní úrovni. 

Lidstvo čeká změna, která je nevyhnutelná, jinak vyhyneme!  Ne teď a rozhodně ne na současnou “pandemii”, ale za pár desítek let. A nikoli rukou člověka, ale skrze energie planety Země, tedy přírodních živlů. Každý z nás máme svou individuální cestu ke skutečné změně a současně se učíme nebýt lhostejní k planetě. Je to tvrdé učení, to ano! Ale i my byli nemilosrdní a devastovali přírodu i sebe navzájem! Chtěli jsme být bohatší, majetnější a krásnější a z našeho života přitom zmizela láska a energie, sounáležitost, respekt a pochopení, že největším bohatstvím nás samých je naše zdraví a zdravý životní prostor ve svobodném sebevyjádření na naší, jak doufám, stále ještě zelené, planetě! 

Je tedy potřeba se vrátit na začátek k sobě samým a nalézt v sobě skutečnou hodnotu energie a hodnotu svého zdraví! Poté nás čeká ještě dlouhá cesta k následné kolektivní změně!

Jediné, co vám může pomoci, je zkušenost lidí, kteří tuto cestu již mají za sebou a vedou obyčejný zdravý život v souladu se svou životní energií. Jedině tito lidé mají nástroje, které fungují a jedině oni vám mohou ukázat tu správnou cestu ke svobodě!

Autor: Tina Hartmannová

TINA ENERGY® ZÁRUKA ENERGIE