Tak nám ta válka opravdu začala! Kdekdo čekal, věřil, doufal do poslední chvíle, že k tomu nakonec nedojde. Leč stalo se.

Ti, kdo adorovali jednu či druhou stranu konfliktu, ti, kteří věřili, že jde jenom o hru, jsou patrně zklamáni. Možná ztratili iluze o svých favoritech, jako mírotvůrců. Nechci se však pouštět do soudů, pravé pozadí konfliktu neznám. Vím, z médií (mainstreamových i alternativních) to, co asi všichni. A to je velmi, velmi, málo. Není to však vůbec podstatné.

Podíváme-li se na nastalou situaci z pohledu energií a zákona přitažlivosti, je jisté, že v kolektivní rovině vědomí zůstal veliký díl agrese, boje, arogance a také strachu, bez-moci a principu oběti. To vše totiž válku a hrůzné jevy s ní spojené, podle zákona přitažlivosti, přitahuje a v dnešních rychlých a silných energiích roku 2022 bleskově tvoří. Stačí zahrát na správnou strunu ega a vše se valí ven.

Nastává katarze kolektivního vědomí a současně i doba pochopení.

Nadále nelze delegovat svoji vlastní integritu, jakoukoliv část své energie na někoho jiného. Nelze projevovat důvěru nikomu jinému, než sobě. Je nezbytné uvědomit si vlastní sílu a zbavit se všech energií, které tvoří válku. Jak agrese, arogance a boje, tak i strachu, bez-moci a pocitu oběti. Každý z nás je svobodnou bytostí, která má svoji energii a svou cestu pevně ve své moci. A nikdo nám ji nemůže bez našeho souhlasu vzít! Nikdo nemůže rozpoutat válku bez naší svobodné vůle!

Pokud tedy z našeho vědomí výše uvedené emoce zmizí, resp. se transformují, nikdo z nich nebude moci čerpat energie pro boj a válku. Nikdo! A že jednotlivci svým vědomí nic nezmohou? Není to pravda. Víte, co je synergie? Spojí-li se energie dvou činitelů, nejedná se pouhý součet jejich původní síly. Začne náhle působit síla mnohonásobně silnější a s každým další činitelem, který k nim přistoupí, mnohonásobně roste.

Právě proto byly na světě založeny „škatulky“, do kterých jsme byli zařazeni pro tříštění sil, rozdány „týmové“ dresy, aby nenastala synergie vědomí. Jenže teď přichází obrovská šance. Sjednotit svá vědomí. Na jedné straně stojí boj a válka, zcela osamocena. Na druhé straně všichni ostatní!

Jen si to uvědomit…

Radek z webu www.optimalista.cz