Tínčiny vize a vhledy z 2.2.2022

Tínčiny vize a vhledy z 2.2.2022

Aktuálně 2.2.2022 v 08:02 

Právě teď proudí energie, které by se daly nazvat: „Máš potřebné informace i nástroje, tak se do toho pusť! Tvůj zdravý a úspěšný život už čeká!“ 

Dnes proudí energie do všech oblastí života současně! Přesně podle stanovených priorit. 

1. zdraví- je podporována každá změna, která vede ke zdraví! 

2. osobnost- právě teď proudí energie, které vedou k nalezení své životní energie a vlastní svobodné osobnosti v lásce a respektu. 

3. Vztahy- jsou podporovány vědomé vztahy a jejich energie velmi silně proudí! 

4. Práce a finance- je podporováno vzdělávání, nové projekty, ale vše pouze v souladu s vlastní jedinečností! 

5. Žití a bydlení- je podporováno zdravé bydlení a zdravý život ve zdravém životním prostředí!

Pro ty, kteří nejdou cestou své duše, je tato energie jako kyselina! Rozežírá ve vašem životě všechny iluze a vykonstruovaná řešení, která nejsou v souladu s novými energiemi. Oproti tomu, co skutečně proudí, se ve vašem životě projevuje tato energie v opačném extrému! Je to proto, že extrémy transformují! Příklad: proudí-li energie vědomých vztahů, u lidí, kteří nesměřují ke své duši, se tato energie projevuje hádkami, neřešitelnými problémy a odcizením. Platí pro všechny oblasti života! Dnes se plně rozvinula energie roku 2022, tak si držme klobouky! 

Motto dne – Právě teď se soustředím na tvorbu stability a vědomě tvořím hojnost ve svém životě! Jsem zodpovědná, pečlivá a hledám nové způsoby svého seberozvoje. Učím se nové věci. Soustředím se na svou jedinečnost a nechávám ji proudit do hmoty. Právě teď jsem spokojená a cítím, že mé potřeby jsou beze zbytku naplněny. Za to ti duše moje děkuji!

Jak z toho ven >