Válka, nejúčinnější lék na covid?

Válka, nejúčinnější lék na covid?

Média hlavního proudu rychlostí blesku přeladila z pandemie, která, jako kdyby náhle přestala zcela ohrožovat lidstvo, na válečný konflikt. Kdyby to nebylo tak smutné, mohlo by to působit až komicky. „Válečný konflikt jako účinný lék na obávanou nemoc okamžitě zabral!“ Mohl by znít titulek. Dva roky jsme neslyšeli z oficiálních míst nic jiného než o pandemii, nyní přišlo téma nové, které budí ještě větší strach, než téma právě odložené. Lidstvo nedostalo příležitost se ani nadechnout a už je opět zmítáno v nekonečném proudu děsu, výhrůžek a šířeného strachu. Jedno mají ale obě témata podobné. Kromě šířeného strachu mohou být záminkou pro jakýkoliv krok, dříve nemyslitelný, pro odebrání dalších práv a svobod. Okamžité vypnutí webů, která byly označeny za konspirativní, aniž by si někdo lámal hlavu s předložením důkazů a s alespoň elementárním konkrétním odůvodněním tohoto kroku, proč byly vypnuty právě tyto weby, je toho zářným příkladem.

Opakovaně se zamýšlíme nad širšími aspekty událostí na planetě a stejně tak je tomu i v tomto případě. Nikoliv jako příznivci té či oné strany, ale snažíme se vidět aktuální události dnešních dnů v kontextu proudu energií kolektivního vědomí. Už byla řeč o tom, že nahromaděné energie agrese, boje, strachu, pocitu oběti, kterých je energoinformační pole lidstva plné, je živnou půdou pro vznik válečného konfliktu, ať už by měl být vyprovokován kdekoliv na světě a kýmkoliv. Že se protentokrát rozhodl zhmotnit na východu Evropy není až tak velkým překvapením. Prostě si vybral místo, kde je koncentrace pro válku potřebných energií nejvyšší a léta se zde hromadí, za viditelné i skryté podpory politiků i ezo-dobrodějů všeho druhu.

Informování hlavních mainstreamových médií o průběhu konfliktu jede opět ve stejném duchu, jako v době pandemické. Byla „nahozena“ jednotná linie, tentokrát okořeněná i o výhrůžky orgánů státní moci a vypnutím některých webových stránek s „jiným než naším“ viděním světa.

Málokdo se snaží o hlubší pohled, nikdo veřejně nesmí pochybovat, pěvci skládají oslavné písně a všichni se pak spektakulárně zdobí stužkami svých favoritů, aniž by se obtěžovali pohlédnout na situaci očima svého nitra. Vytvářejí se tak falešné kolektivní mapy mysli, odkud je k cíli, tedy k pravdě, daleko asi tak jako z Prčice do středu galaktického Slunce (které mimochodem podle mého přesvědčení, na rozdíl od prvně jmenované obce, ani neexistuje). Vášniví zastánci spravedlnosti a pravdy bez mrknutí oka přebírají již řečené a někteří z nich, ještě s pevně utaženými respirátory typu FFP-2 na obličejích a s rukama rozpíchanýma od několika očkovacích dávek, vysílají na jednu stranu hněv a nenávist, na stranu druhou prosby a modlitby za svobodu jiných.

Jak ale můžeme posílat svobodu jiným, když si ji nejsme schopni dát sami sobě? Jak můžeme bojovat za pravdu a spravedlnost, když ji nedokážeme rozpoznat, natož si jí vážit? Jak může nastat klid zbraní, když posíláme do konfliktu svůj hněv a nenávist na straně jedné a svoje nevědomé, nezpracované zlobné pocity a emoce zabalené v líbivém obalu prosby za mír?

Válka je velmi smutná, děsivá, strašlivá událost! Jde o relikt minulosti a do nové doby naprosto jistě nepatří a ničeho konstruktivního se jí nedosáhne. Jenže nezmizí ze světa dřív, než za ni přijmeme svou odpovědnost a pochopíme, že přesně zrcadlí stav našeho nitra na úrovni jednotlivce a promítá ho na kolektivní úroveň. Než nám dojde, že posílání čehosi kamsi a kohosi kamsi k ničemu nevede!

Rok 2022 je o životní energii a průlomu v kolektivním vědomí. Tisícovka silných vědomých bytostí, které naplno září svou životní energií, s převahou zastíní desítky milionů vyčerpaných a unavených „dobrodárců“ a bojovníků.

Jde proto skutečně o každého jednotlivce, který pochopí, že nová doba je o tvorbě, nikoliv o válce a ničení. Ponechme si proto svou životní energii a budeme překvapeni, jak se velmi brzy věci na planetě zcela zásadně změní.

Radek z webu www.optimalista.cz