Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká

Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká

Právě teď ... vidím ... vnímám ... cítím ... jsem

Kdysi jedna krásná žena, vědma – prorok, předpověděla Praze velkou slávu. Měla pravdu! Praha se skutečně stala nejkrásnějším městem světa. 

Vědmy, ženy se silnou intuicí, byly od pradávna součástí každé generace. Bylinkářky, báby kořenářky, vědmy a léčitelky. Většinová společnost je vždy odmítala a nerespektovala. Ony samy tu však vždy byly pro ty, kteří naslouchali hlasu své duše a vyhledávali je. Zvláštní je, že v každé generaci dokázaly tyto ženy vyléčit nemoci, rodit děti a pomoci každému, kdo o to požádal! 

Protože tyto léčitelky neměly podporu systému a soudobé vlády, žily většinou v ústraní. Pokud došlo k odhalení jejich identity, byly bičovány, upalovány a mučeny. To vše za jejich schopnosti, dary a za to, že byly samy sebou. Za to, že měly dar vidět tam, kam jiný nemohl. Viděly „do duše“, neboť se řídily svou intuicí a ta je, jak známo, součástí naší duše! Byly tedy vražděny proto, že milovaly svou přirozenost a nechávaly proudit své svobodné sebevyjádření a za to, že se nechtěly vzdát své svobody a své podstaty. 

I dnes jsou tyto ženy mezi námi. Jsou to ženy s neomezeným potenciálem a obrovskou intuicí. A já jsem jedna z nich. Budu psát tuto rubriku proto, že má intuice je výjimečná! A můj pohled do „hmoty“, chcete-li do reálného světa, je tak otevřený, že se nedá ničím ovlivnit! A protože vidím i do všech nekalých her systému, budu nahlas a pravdivě přinášet své vize a vhledy do naší společnosti a její energie. 

A proto říkám: „Vídím … vnímám … cítím … právě teď toto …“

19.11. cca ve 13 hodin-  Stará vláda právě teď končí. Energii na této planetě již přebrali vědomí lidé. Právě před chvílí došlo k průlomu. Ti, kteří se nenechali a zastrašit nesvobodou a zůstali svobodní, přebírají roli vůdců, v tomto případě tvůrců naší reality. Už bylo dost nesvobody, nátlaku a zastrašováni. Každý vědomý člověk nyní vládne svému životu a své vlastní svobodě!

Právě teď vidím: 

VELMI SILNÉ SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ V TICHU SVÉ DUŠE TVOŘÍ SVOU VLASTNÍ SVOBODU A JEJICH ENERGIE ZCELA PŘIROZENĚ, BEZ MANIPULACE, PROUDÍ A UKOTVUJE VŠECHNY POTŘEBNÉ ENERGIE. TYTO VZORCE PRÁVĚ TEĎ KVANTOVĚ OVLIVŇUJÍ KOLEKTIVNÍ POLE. KAŽDÝ, KDO SE ROZHODNE BÝT SVOBODNÝ, MÁ V TUTO CHVÍLI K DISPOZICI ZKUŠENOST OSTATNÍCH, KTEŘÍ JIŽ TOUTO CESTOU KRÁČÍ! POKUD SE PRÁVĚ TEĎ ROZHODNETE KRÁČET SVOBODNĚ, VAŠE SVOBODA BUDE PODPOŘENA! JIŽ NENÍ CESTA ZPĚT! STARÝ SVĚT SE HROUTÍ A VELMI BRZY BUDE PODROBEN ÚPLNÉMU RESTARTU! STEJNĚ JAKO KDYSI JSME PROŠLI RESTARTEM NAŠEHO ŽIVOTA A ROZHODOVALI SE, ZDA BUDEME ŽÍT SVOBODNÝ A NEZÁVISLÝ ŽIVOT, BUDE I NAŠE SPOLEČNOST VYSTAVENA ROZHODNUTÍ, ZDA BUDE SVOBODNÁ, ČI NIKOLIV. 

PAMATUJTE, ŽE NAŠE SVOBODA ZAČÍNÁ U NÁS SAMÝCH!

MÁME-LI SVOBODNOU A ČISTOU ENERGII, JSME ZDRAVÍ BEZ OHLEDU NA TO, JAKÝ CO–D SE ZROVNA ŠÍŘÍ. MÁME-LI SVOU PŘIROZENOU IMUNITU A JÍME-LI POTRAVINY, KTERÉ JSOU CHCEMICKY NEUPRAVENÉ, NENÍ SE ČEHO BÁT!

MÁME-LI SVOBODNÉ BYDLENÍ V PŘÍRODĚ A PĚSTUJEME-LI SI VLASTNÍ POTRAVINY, JE NÁM JEDNO, KTERÝ OBCHOD ZROVNA ZAVŘOU. VELKÁ ZAHRADA JE SVOBODNÁ I V DOBĚ KARANTÉNY!

MÁME-LI SVOBODNOU PRÁCI, PODNIKÁNÍ Z DOMOVA, JE NÁM JEDNO, KOLIK TESTŮ V RŮZNÝCH FIRMÁCH KDO NAŘÍDÍ! 

MÁME-LI SVOBODNÉ VZTAHY A ÚŽASNOU RODINU, JE NÁM JEDNO, JESTLI NÁS NĚKDO ZAVŘE DOMA, PROTOŽE NÁM JE DOBŘE!

A JSME-LI SVOBODNÍ UVNITŘ. VLÁDNEME-LI VLASTNÍ ENERGIÍ A MÁME-LI OTEVŘENOU INTUICI, POKUD JI SKUTEČNĚ NASLOUCHÁME, KRÁČÍME SPRÁVNĚ. PROTOŽE NAŠE DUŠE BY NÁS NIKDY NEZAVEDLA NESPRÁVNĚ! JEDINÉ, CO BY NÁS MOHLO OHROZIT, JE NAŠE NESVOBODNÉ MYŠLENÍ,STRACH, ČI OMEZENÍ VLASTNÍHO POTENCIÁLU, COŽ SE ALE VĚDOMÉMU ČLOVĚKU NEMŮŽE STÁT! 

TAKŽE PROČ NEHLEDÁME VŠICHNI SVOU DUŠI A NEŽIJEME V SOULADU SE SVOU ŽIVOTNÍ ENERGIÍ, KDYŽ JE TO JEDINÝ ZPŮSOB, JAK PŘEŽÍT TUTO DOBU? 

PTÁM SE…