Vstup lidstva do nového věku a jeho projevy v naší realitě.

Vstup lidstva do nového věku a jeho projevy v naší realitě.

Aby mohlo dojít k prokázání určitého jevu nebo skutečnosti, musí být tento jev nebo skutečnost zkoumán. Jinými slovy, nejprve musí být ve stádiu „neprokázán“, aby mohl přejít do kategorie „prokázán“. Současná tzv. oficiální věda, resp. skupina mediálně podporovaných vědců, arogantně metá příkré odsudky, povýšené posměšky a bludné balvany po každém, kdo se pustí o pouhý centimetřík vedle, než je tzv. oficiálně dovolené hřiště. Objeví-li se např. slovo energie, nevědomí, ba dokonce i spojení slov kvantová fyzika, zahrnou autora myšlenky nevybíravými posměšky, nalepí mu na záda třídící nálepky typu, šarlatán nebo pavědec, obléknou se do starověkých rouch a „ve jménu vědy“ autora veřejně ukamenují.  Jako kdyby zcela zapomněli, že kdyby tomu tak bylo vždy, Slunce by si dál vesele obíhalo kolem Země a do oblak by nikdy nevylétly stroje těžší než vzduch. Cožpak mohu někomu dávat povýšené lekce z logiky a pomíjet elementární logickou souvislost, že to, co není prokázáno podle oficiálních pravidel, neznamená, že to neexistuje? Vždyť jsme pouhých pár milimetrů od startovní čáry maratonského běhu k poznání všeho, co nás obklopuje. Svými smysly, ba dokonce i nejmodernějšími měřícími přístroji, jsme schopni vnímat pouhý nepatrný zlomeček toho, co se kolem nás skutečně děje. Přesto se posmíváme všem, kdo mají odvahu vkročit na pole s nápisem „vědecky neprokázáno“? Nepřipadá nám to hloupé? Vždyť je zcela nerozhodné, zda se cesta později ukáže jako správná, či nikoliv. Bez omylů přece nemůže existovat nové poznání! Cožpak se tvrdošíjní obránci „mírného pokroku v mezích zákona“ nikdy nemýlili? Cožpak máme právo umlčovat jiné a bránit jim v tom, aby sdělili ostatním, co cítí a jak vnímají svět kolem nás oni? Pokud nesouhlasím, vyslechnu jiného a na mém názoru se nic nezmění. Pokud se cítím natolik odlišně naladěn, že hlas jiného nesnesu, stačí jít jen dál svoji cestou, nijak nedotčen! Pokud jsme o své pravdě opravdu skálopevně přesvědčeni, nemusíme jinému zakazovat vyslovit jiný názor. Pouze vyslovíme ten svůj. Jasně a klidně. I já se mohu přece mýlit. Arogance a zesměšňování jiných svědčí jen o mojí vnitřní nejistotě.

Vstoupili jsme do jiných časů. Těch, které, mimochodem, „pavědci a šarlatáni“, už pěkných pár let předpovídali. Tato nová doba je především věkem svobody, vzestupu vědomí a neomezených možností. Jsme ve fázi, kdy už je nový věk lidstva nastaven a právě teď se začíná projevovat. S přibývajícím časem bude čím dále, tím více, podporováno, abychom uvolnili svá pouta, překročili hranice starého paradigmatu a svobodně se pustili na pole s nápisem „vědecky neprokázáno“. Čeká nás tam nekonečné množství vzrušujících dobrodružství a fantastických objevů. Budeme se rozpomínat na to, kým skutečně jsme a odkud a proč jsme přišli. Právě se vracíme do role neomezených a svobodných tvůrců.

A tvrdošíjní obránci minulosti? Ti např. již s překvapením zjistili, že jim jiná součást matrixu zamyká oblohu nad hlavou. Jsou překvapeni a začali proti ní bojovat (viz např. https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/cesti-astronomove-se-bouri-kvuli-situaci-na-orbite-40372606). Jiní z nich zjistili, že jim systém nasadil doslova i obrazně náhubky a potlačuje jejich poznatky z praxe o skutečné povaze nejmocnějšího viru v dějinách. Nyní budou oni v rolích rebelů a budou nekompromisně umlčeni silnějším. Jelikož většina z nich pohlíží na vědecky neprokázané jevy s despektem, nepřipustí, že si nastavili tzv. zrcadlo. To, co léta vysílali do okolí, si nyní sami přitáhli. To, co sami podporovali, nyní jim podstatně ztíží jejich práci. Z hvězdářů se stanou pozorovateli drah tisíců a tisíců hvězdných vláčků, z praktických lékařů, imunologů a dalších odborníků se stanou vykonavetelé vakcinační mašinérie. Některým z nich to otevře oči, jiní budou vystaveni tlakům ještě silnějším, to vše až do úplného pochopení nebo až do úplné ztráty životní energie.

Z mého laického pohledu to vypadá, že princip zrcadlení, tedy, přitahování si vibračně stejného, funguje nyní nebývale rychle. V nižších vrstvách vědomí (nemám na mysli úroveň kognitivních schopností) se nyní štěpí zájmy nízkovibračních celků, dochází k jejich novým energetickým propojením na principu vibrační shody (nikoliv stejného zájmu!) a vzájemnému parazitování na svých energiích. Jinými slovy, vrána sedne k vráně a obě se okamžitě začnou klovat navzájem. Vyšší hladiny vibrací jsou již v nedohlednu a tak je třeba se pustit do potravy, která je právě po ruce. To, co dříve drželo pohromadě, se štěpí, a jelikož není dostatek potravy, tedy energie, pouští se ono „to“ do předchozího spojence, tedy do jiné vrány.

Tak třeba spojení Amazonu a České pošty ( viz např. https://www.hifiroom.cz/audioteka/amazon-co-uk-spolehlivost-ceske-posty-t13531-15.html). Kdo četl článek o brutálním robotickém systému řízení zaměstnanců v tomto podniku a kdo v poslední době měl co do činění s Českou poštou, ví, o čem mluvím. Robotický predátor chce ovládnout svět na smrtelně nemocném třínohém oslíkovi. Vibrační shoda zkrátka teď spojuje zdánlivě nespojitelné a vytváří smrtící paradoxy. V nižších vibračních rovinách jede sebedestrukce na plné obrátky.

Tak raději vkročme do nového světa a opusťme ten starý. A to nejen jako jednotlivci, ale také společně, jako jedna duše.

Radek z webu www.optimalista.cz