Výklad karet pro přechod ze starého do Nového roku! 30.12-2.1.2022

Výklad karet pro přechod ze starého do Nového roku! 30.12-2.1.2022

Krásné ráno všem, zlatíčka. 

Dnes k nám přichází tyto energie a já vám je s láskou předávám …

Právě teď se naše duše pohybují na hraně své tvorby. Jakoby nám někdo dal do rukou kompas a řekl: “Jdi”! Užívej si života a užívej si své duchovní i fyzické bohatství! Uč se a pluj s proudem své duše! Buď sám (sama) sebou! Nad nikým se nepovyšuj a před nikým se neponižuj! Kráčej stále kupředu na své cestě k pochopení sebe a své energie. 

Vnímám cestu, cestu ke své duši, která vede skrze komunikaci. Propojujme se se svou duší, ptejme se na to, co je naším skutečným záměrem. Komunikujme spolu upřímně a beze strachu, co nám tento rozhovor přinese.

Nebojme se změnit svou cestu a naplnit svou duši, protože to je to jediné, co nás skutečně naplní. Nebojme se kráčet po cestě, kterou si naše duše vybrala, protože jakmile naplníme to, co jsme si vybrali pochopit, přichází fáze realizace! Přišli jsme si pro prožitek, pro pocit z naší cesty ve hmotě. Tak kráčejme kupředu a neohlížejme se zpět! Kráčejme i tam, kam se na nám na první pohled nechce, protože ty nejkrásnější prožitky a nové cesty se otevírají právě tam, kde bychom to nečekali. 

Někdy si sami svou cestu upřeme. Myslíme si totiž, že nikam nevede! 

Možná, že právě teď cítíš, kudy se máš vydat. Možná, že jen tvůj strach a tvá lenost či pýcha ti nedovolí vstoupit na tu nejkrásnější cestu životem. Na cestu, která pro tvou duši znamená více, než si dokážeš připustit! Naslouchej tedy své duši, otevři se svým pocitům a své myšlenky nech pro teď stranou. Právě teď vnímej, co skutečně cítíš!

Vždyť víš, kudy ….. Už dávno víš, co potřebuješ …. Tak vykroč! … Jdi! … A dívej se kolem sebe! …. Dívej se pozorně a vnímej znamení, která ti v tuto chvíli tvá duše posílá …. S láskou Tínka