Vytáčam číslo do Neba, potrebujem vedieť odpoveď na otázku: Prečo???

Vytáčam číslo do Neba, potrebujem vedieť odpoveď na otázku: Prečo???

 

Lovím v pamäti to známe číslo, ktoré som ako dieťa veľakrát používala.

Slová babičky mi zostali hlboko v srdci: ,, Ak ti bude ťažko, zavolaj do Nebíčka a počúvaj, v srdiečku nájdeš odpoveď !”

Rokmi boli telefonáty čím ďalej tým zriedkavejšie. A časom sa spojenie úplne prerušilo. Pribúdajúcim vekom odpovede neprichádzali, nebolo počuť. Spojenie neexistovalo, v Nebi už nikto nepracoval. Tak znela odpoveď, ktorá chodila zvonku. Kolobeh života, nová škola, práca,nové lásky ….. Veď nebol dôvod volať do Neba ! Nebolo mi ťažko! Nespokojnosť, smútok, zvláštne prázdno! Prečo??? Opäť sa objavil pocit a potreba nájsť to známe číslo do Neba.Podarilo sa! Odpoveď prišla, ale nečakaná: ,, Voláte nesprávne číslo !” Nové ráno, nový deň a ja časom počujem, ako niekto volá mne. V srdci niečo zvoní. Objavuje sa obava, zvláštny, nepoznaný pocit, ktorý sa rozlieha žalúdkom a v oblasti srdca. Zdvíham zvoniaci telefón a zisťujem, že ten hlas,ktorý zneje v srdci, – poznám. Radosť,pokora, šťastie, láska …. ,, Ahoj, to som ja, tvoja duša!” V jednom okamihu začali prichádzať všetky odpovede na položené otázky. Nový, krásny deň. Vytáčam spamäti číslo do Neba – DOMOV. Ale tentokrát z iného dôvodu. Už nechcem počuť odpoveď na otázku. Na to používam priame spojenie DOMOV. Moje slová znejú: – ďakujem OTČE za krásny deň ! – ďakujem OTČE za úsmev, lásku, vodu, za dnešnú neľahkú skúšku, ktorá mi opäť otvorila nový obzor, možnosti,skúsenosti …. – ďakujem OTČE za lásku VLADKA, TÍNKU aj RADKA ! Telefonáty sa opakujú nepretržite počas celého dňa. A hlavne ďakujem babičke,že i keď mi v tej dobe podala trošku nepresné informácie, i tak som vďačná, že ma naučila telefonovať do Neba. Teraz presne viem, že na otázky mám odpoveď vo svojom srdci, a ono sa nemýli. A v Nebi opäť pracujú, prijímajú vďačnosť, pokoru, lásku a ešte k tomu aj posielajú naspäť bonusy !

Ď A K U J E M (s láskou S.)

Otázky a odpovede 🙂