Vztahy a Rodina

Proč optimalizovat oblast vztahy a rodina?
Šťastný život bez šťastných vztahů nemůže existovat!

Přestože se asi většina z nás shodne na tom, že nejdůležitější jsou vztahy partnerské a rodinné, možná si neuvědomujeme, že oblast vztahů je mnohem širší, než běžně vnímáme. 

Existuje třeba vztah mezi pacientem a lékařem, občanem a úředníkem, mezi kolegy v zaměstnání, mezi podřízenými a nadřízenými a naopak, nebo třeba mezi řidičem osobního vozu a kamionu. 

Pokud nemáme v některé z oblasti vztahů uvnitř sebe „čisto“, je-li potlačováno v některém ze vztahů naše sebevyjádření, nebo projevují-li se v určité oblasti vztahů projevy závislosti, je potřeba přikročit k jejich optimalizaci.

Články k tématu
Nástroje pro změnu v dané oblasti
Vztahový koučink pro páry
Vztahový koučink pro rodiny