Za vše mohou „oni“?

Za vše mohou „oni“?

Zvykli jsme si rozdělovat svět na „MY“ a „ONI“. „MY“, jsme oběti, „MY“ jsme bojovníci za „SVĚTLO“. „MY“ jsme ti dobří, prostě správní kluci a správné holky, zatímco „ONI“ jsou nositeli zla, šiřitelé „TEMNOTY“, představitelé a konstruktéři „MATRIXU“. To je donekonečna omílané klišé, které rozděluje vnímání světa kolem nás na dvě neslučitelné části. Světlo a tmu. „MY“ se samozřejmě od tmy distancujeme, vymezujeme si své světelné teritorium, leckdy s temnotou, buď veřejně, anebo někdy jen v koutku duše, skrytě, bojujeme. Možná nám ani nedochází, že právě tímto postojem se sami a zcela dobrovolně pasujeme do role „OBĚTÍ“. A v ní ještě nikdo nikdy nic nezměnil!!!

Zkusme teď společně, v této záplavě informací přinášejících zvěsti o neodvratnosti konce svobody jednotlivce, o nastupující nadvládě temnoty, blížícího se fatálního střetu na všech úrovních Bytí, vnímat následující slova.

Tento tzv. všemocný, zlý a temný systém jsme vybudovali my sami! Je jen zrcadlem odrážejícím naše pocity a emoce! Jsme jeho součástí zcela dobrovolně, stejně jako oni. Nikoliv tajemní otrokáři z hvězd, ale naše duše zrozené z božské jednoty, vytvořily toto dílo. Je to výsledek naší společné tvorby!

Jen si vzpomeňte! Atlantida, Egypt…. magie…. zneužívání pradávných vědomostí a znalostí pro svůj osobní prospěch, k nabytí a upevnění osobní moci, získání hmotného bohatství, k manipulaci s jinými…To vše způsobilo pád vědomí do propasti dnešního světa. Kdo by neodolal?

„Ale to bychom přece nikdy neudělali!!! Vždyť jsme Bytosti světla!!!“

Ale kdeže!

Vždyť se stačí jen rozhlédnout kolem právě teď. Děje se to stále dokola! Zcela dobrovolně se stavíme do role bezmocných pod vlivem šířícího se strachu, nenávisti a manipulace, která je stále průhlednější, leč pro řadu z nás ještě málo průkazná! Mnoho z nás se nechává dál klamat, pro řadu z nás je výhodné se na této hře dál podílet jako otrokáři, hybatelé, „ti mocní“, mnozí strkají raději hlavu do písku, ať už ze strachu, nebo ve snaze uchovat si v mysli obraz světa, který je klidný, stabilní, vyrovnaný a prosperující.

„Máme se za naši minulost a současnost bičovat?“

 Nikoliv! Své cesty si přece naše duše zvolily zcela dobrovolně a samy! Pády i vzestupy. Byly nastaveny parametry a my neodolali. Jen právě teď přišel čas napravit to, co jsme, velmi mírně řečeno, zorali a pohnojili.

„Ale jak to máme udělat?“

 Rozhodně ne bojem! Vždyť tímto bojem soupeříme se svými minulými kroky, se sebou samými. Rozerváváme se tím na kusy, zatímco naší potřebou je přijmout sami sebe se vším všudy a pochopit! Jen tím se zase zcelíme do jednoho a můžeme vykročit k úplně nové, zcela neuvěřitelné tvorbě, kterou nám energie věku Vodnáře nabízí. Tyto energie již proudí a my nemáme mnoho času otálet.

„Nebude to bolet?“

Zkušenosti z naší osobní transformace, jíž jsme právě prošli, jsou v tomto ohledu nemilosrdné. Velmi pravděpodobně bude!  Nadcházející vichřice totiž musí pro naše společné pochopení zničit všechny naše iluze o tomto světě! Tak jako jsme na úrovni jednotlivce museli začínat zcela od začátku ve všech oblastech života, po mohutné bouři, která se přehnala našimi životy, bude muset takovou smrští projít i úroveň kolektivní. Čím více se bude bránit, tím zřetelnější a tvrdší „facky“ budou svištět vzduchem a přistávat na nechápavé tváři lidstva.

Jsou ale i dobré zprávy.

Zda, případně jak důrazně, budou dopadat rány pochopení na tváře nás jednotlivců, záleží jen a jen na každém z nás. Na našem stupni vědomí. Na našem pochopení toho, co znamená být skutečně svobodnou bytostí!

A ještě něco. Transformace jednotlivců nyní, ve fázi transformace na úrovni kolektivní a planetární, má oproti tomu, co jsme osobně prošli během přeměny na individuální úrovni, jednu obrovskou výhodu. Zkušenost! Už víme, co nás čeká. Už máme nástroje, které nejsou tak nekonečně pomalé a bolestné, jaké jsme měli k dispozici my. Dostali jsme dary, které můžeme využít k obrovské změně.

Jen musíme nejprve přijmout odpovědnost za vše a za všechny. Nevyčleňovat se do té „lepší“ části, ale pracovat individuálně na tom, aby naše vědomí na úrovni každého jednotlivce vystoupalo co nejvýš. Právě odtud se věci mění.

Vyšší bere, vážení!

Jedno vysoké vědomí vydá za miliony nízkých.

Pokud budeme vědomím nízko, budeme se dělit, strašit, bát, budeme se osočovat, podezřívat a bojovat spolu, bude současný systém vládnout nám. A bude čím dál silnější a tvrdší! Pokud však bude naše vědomí vysoko, musí se vše kolem nás, dokonce i ten samý „zlý“ a otrokářský systém, přizpůsobit našim potřebám. Potřebám přicházejícího věku Vodnáře. Věku svobody a lásky.

To je nezvratný zákon Vesmíru, za který s láskou a vděčností děkujeme! 

Radek z webu www.optimalista.cz