Živel vody, příběh bouře, voda k nám promlouvá a říká …

Živel vody, příběh bouře, voda k nám promlouvá a říká …

Živel vody, příběh bouře, voda k nám promlouvá a říká toto … natočeno 13.6.2020. Cítím, že to je teprve začátek!


Nová fáze transformace planety "pochopení"

Obraz je hmotné vyjádření mé vize

Takto proudí nová vlna transformace na úrovni vztahů!

Právě začínáme novou kapitolu vzestupu lidského vědomí. Osud planety máme “bohužel” ve svých rukou. Uvědomme si, že v této fázi transformace jde o planetu, nikoliv o lidi! 

Poselství Matky Země

Slyšte příběh, který začal na samém počátku stvoření. Příběh vzájemného respektu. Příběh lásky .....

Horké novinky na webu

Princip životní energie

Určitě to znáte. Sedíte doma vycucaní jak citrón a tupě zíráte na bednu. Děti zlobí a vy chcete mít alespoň chvilku klidu, protože máte pocit,

Read More »