Online kurz 1.11.- Životní závislosti, autoterapie programu sebedestrukce!

Online kurz 1.11.- Životní závislosti, autoterapie programu sebedestrukce!


Online kurz na téma závislosti a program sebedestrukce!


Součástí kurzu je autoterapie, meditace a muzikoterapie, mentální koučink a doprovodná originální relaxační hudba! 

Tento kurz je zaměřen na uvědomění si pravdy, včetně životních závislostí a na intenzivní práci s těmito energiemi! 

|Neděle 1.11.2020
| 21:00-22:00. | Délka 60 minut.
| Cenu 350 Kč (13 Euro) zaplatíte až po kurzu!