ZMĚNA PARADIGMATU! Datováno dne 18.2.2021

ZMĚNA PARADIGMATU! Datováno dne 18.2.2021

Proudí velmi silná energie. “Svobodného sebevyjádření”. Je stále zvykem, že se obracíme k ezomistrům, kteří nám zprostředkovávají kontakt s jinými bytostmi. Tento způsob komunikace fungoval do doby, než jsem pochopila, že všechna stará napojení jsou odvedena a opustila jsem ezoteriku. Nyní říkám pouze to, co cítím. 

Nepoužívám karty ani jiné divinační pomůcky. Pouze navnímávám energie, které proudí. Je to výsledkem mé usilovné práce a neúnavného hledání propojení s mou vlastní duší. Všechny duše totiž disponují informacemi ve své paměti, v tzv. duchovní DNA. Proto pokud najdete svou duši a propojíte se s ní, máte přístup k těmto informacím. A pokud pročistíte do hloubky své tělo, pak jste schopni vnímat energie všude na světě i ve vesmíru. Nejsou za tím andělé ani mimozemšťané. Omlouvám se, že vás zklamu, ale je to jen princip energie, tedy fyzika optikou nového paradigmatu! Žádná omezení, žádné mantinely, jen propojení se svou podstatou a zbourání dosavadních hranic našeho myšlení! Je to jen pouhé vnímání a naciťování skrze duši, ovšem již ve zcela “reálném” světě bez iluzí. Pokud k tomuto způsobu vnímání dospějeme, stáváme se vyspělou bytostí nové doby, která překročila hranice dosavadního paradigmatu. Bohužel, tato tvrzení jsou tak nepopulární, že je jednoho dne budou muset vykopávat archeologové zkoumající odkazy naší doby  Naším úkolem je sdělovat své zkušenosti a být příkladem pro ostatní. Nemáme bojovat o moc, slávu, ani zásluhy, ale pouze sdělovat své zkušenosti. Jsme jen živoucím důkazem transformace jako takové. Nemáme učit, posuzovat, ani hodnotit. Naším úkolem je žít skutečný život ve své rovině vnímání a svítit na cestu.  Být pravdiví a sdělovat své zkušenosti, nikoliv to, co si myslíme, že je správné!


Podpořili jsme tvůj záměr? Ano?

Podpoř i ty náš záměr tvořit i nadále to, co je potřebné!

  • Poskytnutím finančního daru na transparentní účet.
  • Menším podílem z prodeje výrobků a služeb, které nabízíte.
  • Nákupem materiálu potřebného pro výstavbu centra a jeho vybavení.
  • Poskytnutím služeb pro realizaci projektu.
  • Zprostředkováním bezplatného prostoru pro propagaci a šířením povědomí o naší činnosti, aktivitách a cílech našeho spolku.