Zpátky do jeskyně?

Zpátky do jeskyně?

Planetou se valí vlna nepopsatelné síly.  Hrozivě silná, ale i laskavě ohleduplná. To podle úrovně vědomí a potřeb každého jednotlivce. Země v nás potřebuje vzbudit respekt a pochopení. Potřebuje nás odpoutat od uměle vytvořených problémů, které jsou nám podsouvány, ač ve své podstatě žádnými vážnými problémy nejsou a slouží pouze k vyvolání strachu a posílení nadřazenosti jedné skupiny (spíše skupinky) obyvatel nad druhou. Potřebuje se zbavit nahromaděného strachu, který se věky ukládal v jejím energoinformačním poli a táhnul ji do hlubin. Potřebuje naši plnou pozornost.

Jak to udělá? Nechme se překvapit a namísto obav si udělejme inventuru uvnitř sebe samých, jak kdo jsme na potřeby naší krásné, i když vyčerpané planety Země, naladěn a jak jsme na tom s respektem a pokorou k jejím potřebám. Pokud najdeme restíky, či resty, snažme se je vyrovnat. Pokud již není pozdě. Vztah každého z nás i lidstva, jako kolektivu, k ní, by měl být harmonický, vyvážený, svobodný a láskyplný.

Nová doba není o návratu k ohňům a do jeskyní, o vzdání se veškerého pohodlí a moderních vymožeností. Tím bychom si nijak nepomohli. Nová doba je o naprosté vzájemné harmonii a svobodě. O respektu jeden k druhému.

Bereme naší úžasné Zemi její poklady, aniž bychom se jí ptali na souhlas, otravujeme její tělo, její půdu i vody chemikáliemi, aniž bychom na ni brali jakékoliv ohledy a zanášíme její energoinformační pole nenávistí a strachem.

Je to harmonie, respekt a svoboda? Rozhodně nikoliv! A můžeme jí být neskonale vděčni za trpělivost, jakou s námi doposud měla. My na jejím místě bychom jednali nepochybně mnohem ostřeji, že ano?

A jak najít vzájemnou harmonii? Tu musíme hledat každý z nás sám za sebe i všichni dohromady. Jde především o náš vnitřní vztah k planetě, k jejímu ekosystému i energoinformačnímu poli, který se pak navenek projeví laskavými a ohleduplnými činy. Je to vztah na úrovni duší. Musíme se naučit Zemi vnímat jako matku, jako přítelkyni, jako sestru, jako sousedku i kolegyni. S respektem a úctou k její svobodě.

Mocní našeho světa vědí, že direktivní a mocenský způsob, jakým chtějí vynutit náš respekt k planetě, našemu vnitřnímu vztahu k ní nejspíš ublíží a naši energii chtějí jako vždy opět odvést pro sebe… Je proto životně důležité, abychom si právě této skutečnosti byli plně vědomi a nenechali se chaotickými, nesmyslnými, necitlivými a neohleduplnými mocenskými zásahy, které se chystají, ve snaze vrazit klín do našeho vztahu k Zemi, otrávit.

Planeta totiž od nás potřebuje obrovské množství lásky a láskyplnou péči. Pokud ji v sobě nenajdeme, naše budoucnost nezáří růžovými barvami. Země se musí zbavit všeho, co ji tíží. Bude-li to třeba, i razantně. Nebude to však odplata, jen životní nutnost. Jinak by nepřežila ona, ani nikdo z nás.

Pokud vědomě najdeme v tomto vztahu, který je pro lidstvo životně důležitým, harmonii, má pro nás Matka Země pro novou dobu připraveny neuvěřitelné dary. Ty už jí naštěstí nikdy nebudeme moci ukrást, jako v době staré, ale můžeme se jim pouze s láskou a vděčností otevřít a naladit se na jejich božskou vibraci.

Záleží jen a jen na nás, jak se rozhodneme.

Radek z webu www.optimalista.cz